Novinka! Pro registrované a přihlášené zákazníky jedinečný slevový kód.

Můžete využít v košíku slevový kód pro přihlášené uživatele: PKHGG7 (platí pro objednávky nad 200 Kč)

Zapojení FYSETC SPIDER

Zapojení: FYSETC mini 12864 v2.1

Pro kompatibilitu s některými základními deskami, například RAMPS1.4, je mini12864 vybaven volitelnými rezistory RST (R3) a KILL (R4). V současné době některé základní desky (S6/Spider) mění hodnotu KILL na 5V. V takovém případě se ujistěte, že R4 na desce mini12864 není (pokud na desce je, odstraňte jej), jinak stisknutí tlačítka na obrazovce způsobí zkrat mezi 5V a GND a dlouhodobý provoz způsobí poškození základní desky.

V současné době některé Spider desky nemohou nahrát firmware pomocí USB pokud je k desce připojen mini12864. V případě, že narazíte na tento problém, odstraňte odpor R1.

Zapojení: TMC2209

Pin Out

Pin definice

Funkce Spider Pin STM32 Pin Pin No. Komentář
X-MOTOR(1) X-Step PE11 42  
X-DIR PE10 41  
X-EN PE9 40  
X-CS/PDN PE7 38  
Y-MOTOR(2) Y-Step PD8 55  
Y-DIR PB12 51  
Y-EN PD9 56  
Y-CS/PDN PE15 46  
Z-MOTOR(3) Z-Step PD14 61  
Z-DIR PD13 60  
Z-EN PD15 62  
Z-CS/PDN PD10 57  
E0-MOTOR(4) E0-Step PD5 86  
E0-DIR PD6 87  
E0-EN PD4 85  
E0-CS/PDN PD7 88  
E1-MOTOR(5) E1-Step PE6 5  
E1-DIR PC13 7  
E1-EN PE5 4  
E1-CS/PDN PC14 8  
E2-MOTOR(6) E2-Step PE2 1  
E2-DIR PE4 3  
E2-EN PE3 2  
E2-CS/PDN PC15 9  
E3-MOTOR(7) E3-Step PD12 39  
E3-DIR PC4 33  
E3-EN PE8 59  
E3-CS/PDN PA15 77  
E4-MOTOR(8) E4-Step PE1 34  
E4-DIR PE0 97  
E4-EN PC5 98  
E4-CS/PDN PD11 58  
TMC Driver SPI (SPI4) MOSI PE14 45  
MISO PE13 44  
SCK PE12 43  
End-stops X-MIN PB14 53 Sdílet s X-DIAG
X-MAX PA1 24 Sdílet s E0-DIAG
Y-MIN PB13 52 Sdílet s Y-DIAG
Y-MAX PA2 25 Sdílet s E1-DIAG
Z-MIN PA0 23 Sdílet s Z-DIAG
Z-MAX(Probe) PA3 26 Sdílet s E2-DIAG
FAN/RGB FAN0 PB0 35  
FAN1 PB1 36  
FAN2 PB2/BOOT1 37  
LED-R PB6 92 Lze použít pro fan3
LED-G PB5 91 Lze použít pro fan4
LED-B PB7 93 Lze použít pro fan5
5V-LED(WS2812) PD3 84 Sdílet s indikátorem flash (Bootloader)
Heating (topná tělěsa) E0-Heater PB15 54  
E1-Heater PC8 65  
E2-Heater PB3 89  
Heated-Bed PB4 90  
Temperature (teplotní čidla) TE0(THERM0) PC0 15 Používá se 4,7 kOhm 0,1% pull up rezistor teplotního čidla, PT1000 lze připojit přímo. Pro PT100 je nutné použít desku se zesilovačem.
TE1(THERM1) PC1 16 Používá se 4,7 kOhm 0,1% pull up rezistor teplotního čidla, PT1000 lze připojit přímo. Pro PT100 je nutné použít desku se zesilovačem.
TE2(THERM2) PC2 17 Používá se 4,7 kOhm 0,1% pull up rezistor teplotního čidla, PT1000 lze připojit přímo. Pro PT100 je nutné použít desku se zesilovačem.
TB(THERM3) PC3 18 Používá se 4,7 kOhm 0,1% pull up rezistor teplotního čidla, PT1000 lze připojit přímo. Pro PT100 je nutné použít desku se zesilovačem.
EXP2 LCD_D7 PD1/CAN-TX1 82 Sdílet s CAN-TX1
LCD_D6 PD0/CAN-RX1 81 Sdílet s CAN-RX1
LCD_D5 PC12/MOSI3/TX5/SDA2 80  
LCD_D4 PC10/SCK3/TX3/4 78  
LCD_EN PC11/MISO3/RX3/4 79  
LCD_RS PD2/RX5 83  
ENC_C PA8/SCL3 67  
BEEP PC9/SDA3 66  
EXP1 RESET NRST 14  
ENC_A PC6/TX6 63  
ENC_B PC7/RX6 64  
SD-DET PB10/SCL2 47  
SD-MISO PA6/MISO1 31  
SD-MOSI PA7/MOSI1 32  
SCK PA5/SCK1 30  
CS PA4/CS1 29  
EEPROM(4K) I2C Pin-Out SCL PB8/SCL1 95 Připojit k 24LC32(4K EEPROM)
SDA PB9/SDA1 96 Připojit k 24LC32(4K EEPROM)
Pi_PWR/UART TX PA9/TX1 68  
RX PA10/RX1 69  
SWD Debug   PA13/SWDIO 72 Nyní se používá pouze k ladění a lze jej použít i k jiným účelům.
  PA14/SWCLK 76 Nyní se používá pouze k ladění a lze jej použít i k jiným účelům.

Průvodce firmwarem FYSETC SPIDER

Marlin

1. Chcete-li zkompilovat firmware, musíte první nainstalovat Visual Studio Code a program PlatformIO.

2. Firmware Marlin je ve složce firmware/Marlin, firmware můžete také získat z nejnovější větve Marlin bugfix-2.0.x. V souboru configuration.h musíte povolit následující definici:
#define MOTHERBOARD BOARD_FYSETC_SPIDER
default_envs = FYSETC_S6
(pro starý bootloader je zaváděcí adresa 0x10000, viz níže)
default_envs = FYSETC_S6_8000 (pro starý bootloader je zaváděcí adresa 0x8000, viz níže)

Poznámka: Zaváděcí adresa zavaděče byla od 23. 6. 2021 změněna na 0x8008000, podrobnosti o bootloaderu si můžete prohlédnout zde a PR Marlinu zde.

3. Otevřete VSCode a otevřete hlavní stránku PlatformIO. Klikněte na tlačítko "Open Project" a přejděte do složky, kde jste vložili firmware.

4. Pokud vše proběhne v pořádku v dolní části se zobrazí několik tlačítek.

5. Ikona fajfky slouží pro kompilaci. 

6. Pokud se vám nepodaří vygenerovat hexadecimální soubor, možná budete muset otevřít VSCode pomocí účtu správce.

Nahrání firmwaru (SD karta)

Nahrání firmwaru pomocí SD karty je výchozí způsob aktualizace firmwaru, protože Spider má zavaděč již při výstupu z výroby.

Pokud však jednou nahrajete firmware do flash paměti Spideru na adresu 0x08000000, bootloader ve Spideru nebude a musíte si bootloader do Spideru nahrát sami. Zavaděč je ve složce s názvem bootloader, postupujte podle README ve složce bootloader. Poté zkopírujte zkompilovaný soubor firmwaru firmware.bin (pokud používáte firmware klipper, musíte soubor klipper.bin přejmenovat na firmware.bin) na kartu SD a vložte ji do slotu pro kartu SD, který je na pravé straně desky a poté desku zapněte. Možná budete muset počkat cca 30 s, než se nahrávání dokončí, při nahrávání bliká LED dioda vedle slotu sdcard.

Nahrání firmwaru (DFU režim)

Dalším způsobem nahrání firmwaru je použití DFU. 

Můžete si jej stáhnout z webových stránek ST.

Postup:

1. Otevřete software STM32CubeProgrammer.

2. Vstup do režimu DFU:
- Nejprve vypněte desku.
- Pak uzavřete pin BT0 na 3,3 V (najdete jej ve střední části desky) pomocí jumperu.
- Připojte kabel USB k desce a k počítači.
- Zapněte desku.
- Nyní by deska měla být v režimu DFU.

PAMATUJTE, že po dokončení nahrávání firmwaru musíte jumper odstranit, jinak se opět přepne do režimu DFU.

3. Nyní můžete připojit a flashnout desku Spider pomocí stm32cubeprogrammeru následující operací. Postupujte podle červeně vyznačených čísel na screenshotu níže.

- Klepnutím na tlačítko vyhledejte port DFU.
- Připojte DFU.
- Vyberte soubor "firmware.bin".
- Vyplňte "Start address" hodnotou 0x8008000 (pokud je vaše PlatformIO env default_envs = FYSETC_S6, pak ji musíte nastavit na 0x8010000, pokud v klipperu zvolíte bootovací adresu 32k, pak ji nastavte na 0x8008000, pokud 64k , nastavte ji na 0x8010000 - zde potřebujete jiný zavaděč).
- Začněte programovat.

Klipper

Pro instalaci softwaru Klipper je třeba postupovat podle průvodce instalací softwaru Klipper.

Pro "menuconfig" povolte "extra low-level configuration setup" a jako referenční hodiny vyberte "12MHz crystal".

Boot adresa no

Pokud v Klipperu zvolíte nastavení zaváděcí adresy no, můžete postupovat dle pokynů Nahrání firmwaru (DFU režim), který je popsán zde výše, abyste nahráli firmware na desku Spider. Je nutné však nastavit 'Start address' na 0x08000000. Takže postup bude:
1. Klikněte na tlačítko pro vyhledání portu DFU.
2. Připojte DFU.
3. Vyberte soubor "klipper.bin".
4. Vyplňte "Start address" hodnotou 0x8000000.
5. Spusťte programování.

Můžete použít dva předpřipravené firmwary od FYSETC a to klipper.bin nebo klipper-UART0.bin (rozdíly mezi oběma firmwary jsou vysvětleny v README zde). 

Boot adresa 32k

V aplikaci Klipper můžete také zvolit 32k zaváděcí adresu. V tomto případě musíte nejprve flashnout zavaděč desky Spider pomocí Bootloader_FYSETC_SPIDER. Zavaděč je ve složce s názvem bootloader v repozitáři github, postupujte podle pokynů výše, Poté můžete postupovat podle Nahrání firmwaru (SD karta), který je také popsán zde výše, pro flashování sestaveného firmwaru Klipper do Spideru.

Boot adresa 64k

V aplikaci Klipper lze zvolit i 64k zaváděcí adresa. V tomto případě musíte nejprve flashnout zavaděč desky Spider pomocí Bootloader_FYSETC_SPIDER_10000. Zavaděč je ve složce s názvem bootloader v repozitáři github, postupujte podle pokynů výše. Poté můžete postupovat podle Nahrání firmwaru (SD karta), který je také popsán zde výše, pro flashování sestaveného firmwaru Klipper do Spideru.

RRF

Protože firmware RRF vyžaduje více než 512 KB místa ve flash paměti, Spider vybavený pouze 446 KB nemůže splnit jeho požadavky. Proto je třeba vypnout některé funkce, aby fungoval, podívejte se prosím do README na githubu.

Vytvořeno v systému shopadmin® 2021 - 2024 | změnit nastavení cookies