Novinka! Pro registrované a přihlášené zákazníky jedinečný slevový kód.

Můžete využít v košíku slevový kód pro přihlášené uživatele: PKHGG7 (platí pro objednávky nad 200 Kč)

Návod k obsluze pro Ender 3 Autoleveling kit

Průvodce instalací

1. Vypněte zařízení.

2. Odstraňte endstop Z, jak je znázorněno na obrázku níže. Ten se nachází na levé straně tiskárny. Odstraňte také dva šrouby a jistící matice - odložte je stranou, budou potřeba pro další krok (budou použity k montáži pouzdra optického spínače). Odstraňte také kabel z endstopu.

3. Poté nainstalujte dodané pouzdro optočlenu vedle pouzdra základní desky, jak je znázorněno níže. Dbejte na to, abyste pouzdro instalovali tak, aby vodiče směřovaly k zadní části počítače. Jednodušší je zasunout pouzdro zezadu a ponechat vodiče prozatím na zadní straně stroje.

4. Posuňte tiskovou podložku co nejvíce dozadu, aby bylo zpřístupněno pouzdro základní desky. Vyšroubujte 2 přední šrouby krytu pouzdra základní desky. Dále posuňte tiskovou podložku zpět úplně dopředu a odstraňte jediný šroub v zadní části krytu základní desky.

5. Odsuňte kryt na stranu, abyste odkryli základní desku.

UPOZORNĚNÍ: Spoje na základní desce Ender 3 byly slepeny, aby byly zajištěny během přepravy.  Před odpojením koncového konektoru Z je nutné lepidlo opatrně odstranit.

POZNÁMKA: Před dalším postupem je třeba určit, kterou základní desku máte. Může se jednat o desku s verzí 1.1.4 nebo výše, která bude potřebovat ovladač CH340, aby se váš počítač mohl připojit. Ovladač najdete v odkazu zde. Níže na obrázku je uveden příklad o jakou verzi se může jednat.  Pokud máte verzi 1.1.4 nebo vyšší, postupujte podle dalších kroků. Pokud máte verzi 1.1.3, přejděte ke kroku 6.

CH340 Instalace ovladače pro desku verze 1.1.4 a výše

Klikněte na složku Software/Drivers a v ovladačích klikněte na soubor CH341SER.EXE, jak je vidět na obrázku níže, a nainstalujte ovladač CH340.

Instalace ovladače FTDI pro desku verze 1.1.3 a výše

Pokud máte verzi 1.1.3, systém Windows obvykle ovladač snadno najde a sám nainstaluje. Pokud však má váš počítač problémy s automatickým vyhledáním a instalací ovladače FTDI, naleznete ovladač FTDI tovární verze Creality ve složce Software/Drivers.

Pokud systém Windows najde ovladač FTDI pro vaši desku 2.1, měla by se zobrazit úspěšná instalace ovladačů.

6. Vyhledejte kabel endstopu Z, který jste předtím odpojili. Pokračujte po něm až k přípojce na základní desce, jak je znázorněno níže. Opatrně odstraňte lepidlo pomocí nože nebo malého ostrého nástroje. Pokuste se konektor vyjmout. Konektor by měl jít ven lehkou až střední silou po odstranění lepidla.

7. Připojte bílý konektor JST (připojení k základní desce v podrobném schématu), který vychází z pouzdra optočlenu, do starého endstopu Z na základní desce. Endstop Z odložte stranou. Nový snímač bude fungovat jako endstop Z.

UPOZORNĚNÍ: Kryt základní desky prozatím ponechte stranou. Po instalaci hardwaru bude třeba aktualizovat firmware.

8. Najděte šrouby na zadní straně napájecí jednotky a odstraňte je.

9. Opatrně vysuňte kryt spínače, aby se odkryly otvory na spodní straně, jak je vidět níže. Nyní protáhněte dlouhé napájecí kabely z pouzdra optočlenu otvorem k šroubovým svorkám napájecího zdroje.

10. Napájecí kabely z pouzdra optočlenu zapojte přesně podle obrázku níže.

11. Opatrně nasaďte kryt zpět a znovu namontujte šrouby, které kryt drží.

Instalace senzoru

12. Vyšroubujte 2 šrouby, které drží kryt ventilátoru extrudéru.

13. Pomocí přiložených šroubů M3X8 nainstalujte snímač podle obrázku níže. Původní šrouby nebudou již potřeba, protože jsou pro uchycení snímače příliš krátké.

POZOR: Snímač je citlivý na elektromagnetické rušení způsobené dráty extrudéru/ventilátoru, proto je nepřipevňujte drát senzoru k vodičům extrudéru/ventilátoru.

14. Přesuňte osu Z k vrchní části tiskárny a zkontrolujte délku kabelu pro případné rušení a dle toho upravte kabel snímače.

15. Svažte zbývající volné vodiče. Po upevnění drátů zkontrolujte, zda dráty nepřekážejí pohybu tiskové podložky.

16. Následuje instalace vyrovnávacích sloupků. 

17. Odstraňte obě přední seřizovací kolečka a pružiny, zvedněte přední část lůžka a nainstalujte silikonové vyrovnávací sloupky, jak je znázorněno níže. Použijte dodané pojistné matice a nainstalujte je ručně, přičemž ponechte dostatek prostoru pro pohyb lůžka. Budou dotaženy jako poslední, aby bylo možné snadněji nainstalovat zadní dva sloupky.

18. Přestřihněte stahovací pásku a vyjměte držák kabelů a pružinu.

19. Na obrázku níže jsou vyobrazeny díly jež byste měli mít po úspěšné demontáži.

20. Nainstalujte dodané držáky a použijte nové stahovací pásky, jak je znázorněno níže.

22. Jemně utáhněte všechny čtyři pojistné šrouby. Utahujte je pouze do té míry, aby bylo lůžko v rovině se silikonovými sloupky. 

Vytvořeno v systému shopadmin® 2021 - 2024 | změnit nastavení cookies