Novinka! Pro registrované a přihlášené zákazníky jedinečný slevový kód.

Můžete využít v košíku slevový kód pro přihlášené uživatele: PKHGG7 (platí pro objednávky nad 200 Kč)

Návod TMC2130

Pin Funkce

Pin
Funkce
GND Ground / Uzemnění 
VM Motor Supply Voltage / Napájení motoru
VIO Logic Supply Voltage / Napájení logického obvodu
M1A Motorová cívka 1
M1B Motorová cívka 1
M2A Motorová cívka 2
M2B Motorová cívka 2
STEP Step-Signal Input / Krokový vstupní signál
DIR Direction-Signal Input / Vstup směrového signálu
EN Enable Motor Outputs / Výstupy motoru: GND=on, VIO=off, OPEN=Auto-Power-Down (automatické vypnutí napájení)
SDO/CFG0 Serial Data Output (SPI) / Sériový výstup dat (SPI)
SDI/CFG1 Serial Data Input (SPI) / Sériový vstup dat (SPI)
SCK/CFG2 Serial Clock Input (SPI) / Sériový vstup hodin (SPI)
CS/CFG3 Chip Select Input (SPI) / Vstup pro volbu čipu (SPI)
DCEN/CFG4 dcStep Enable Input (GND=off) / dcStep Povolit vstup (GND=off)
DCIN/CFG5 dcStep Gating Input / dcStep Vstup gatingu
DIAG0 Diagnostics Output 0 / Výstup pro diagnostiku 0
DIAG1 Diagnostics Output 1 / Výstup pro diagnostiku 1

Schéma zapojení

Nastavení proudu motoru

Proud motoru nejlépe nastavíte měřením napětí na pinu Vref (0...2,5 V) a nastavením napětí potenciometrem. Maximální nastavitelný proud motoru je 1,77A RMS (0,11Ohm snímací odpory), ale SilentStepSticks lze použít pouze do 1,2A RMS.
Irms = (Vref * 1,77A) / 2,5V = Vref * 0,71
Vref = (Irms * 2,5V) / 1,77A = Irms * 1,41 = Imax
Vref -> napětí na vývodu Vref
Irms -> RMS (střední kvadratický) proud na fázi (Irms = Imax / 1,41)
Imax -> Maximální proud na fázi (Imax = Irms * 1,41)

1. Vref měří GND a napětí uprostřed potenciometru.
2. Při měření napětí nepřipojujte motor, jinak snadno dojde ke spálení ovladače.
3. Při měření napětí by mělo být připojeno napájení, nepřipojujte pouze zdroj USB.

Vytvořeno v systému shopadmin® 2021 - 2024 | změnit nastavení cookies